Definicje:

Konsument

Zgodnie z Art. 221 Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Zasady zwrotów i reklamacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Jeśli zakup jest związany z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta – nie jest on zakupem konsumenckim i nie podlega zwrotom. Przedsiębiorca kupujący towar na fakturę traci możliwość skorzystania z prawa do zwrotu towaru.

Aby skorzystać z przysługującego prawa, Konsument musi poinformować sprzedawcę o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz zwrotu można pobrać tutaj. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę. Konsument jest zobowiązany odesłać towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi.

Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu identyfikacji zwrotu wymagane jest dołączenie do przesyłki kopi oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub innego dokumentu zawierającego dane kupującego (np. kopia paragonu).

Zwrot kosztów przesyłki:

Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotów kosztów doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Konsument wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy, a najtańszym sposobem transportu.

Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Uwagi dodatkowe: Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.

Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli Konsument jednak tak zrobił, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Sprzedawca musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta.

Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością).

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy. Zgłoszenia odstąpienia od umowy należy wysyłać na: - adres mailowy odstąpienie@tado.pl - lub na adres firmy Tado Dariusz Kempa Przesyłki należy kierować na adres: Tado Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414 04-667 Warszawa Wymiana Jeśli z przyczyn obiektywnych towar nie spełnia oczekiwań Klienta proponujemy wymianę na inne produkty z naszej oferty.

W tym celu należy skontaktować się z nami pisemnie (mail) lub telefonicznie (numer).

Nasi konsultanci pomogą dobrać odpowiedni produkt! Reklamacje Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio lub wysłać listem poleconym. Paragon fiskalny nie jest konieczny, jednak trzeba pamiętać, że znacznie ułatwia on złożenie reklamacji.

Jest jednym z dowodów zawarcia umowy, w związku z czym do złożenia reklamacji można przedstawić także inne potwierdzenie zakupu, takie jak na przykład potwierdzenie przesłane na e-mail.

Gwarancje

Każdy produkt Silverline posiada gwarancję na okres 30 dni od daty zakupu towaru, na usterki spowodowane wadami materiałowymi, bądź produkcyjnymi.

Gwarancję można przedłużyć* po zarejestrowaniu produktu na stronie internetowej www.Silverlinetools.com. Wszelkie wadliwe towary zostaną naprawione lub wymienione bezpłatnie. *Przedłużenie gwarancji narzędzia ręczne: Narzędzia ręczne posiadają gwarancję dożywotnią – po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej www.Silverlinetools.com .

Oznacza to, że wszystkie narzędzia ręczne podlegają dożywotniej gwarancji na usterki spowodowane wadami materiałowymi bądź produkcyjnymi. Naturalne zużycie narzędzi nie podlega reklamacji.

Przykładowo ostrza nie będą służyły dożywotnio. elektronarzędzia:

Przy prawidłowej eksploatacji elektronarzędzi gwarancja produktów Silverline zapewnia, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i benzynowych, nie będzie miała miejsca usterka spowodowana wadą materiałową lub produkcyjną w przeciągu 3 lat użytkowania. Należy pamiętać o rejestracji produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu, w celu wydłużenia okresu gwarancyjnego.